Отказ от отговорност

Last update: 23. April 2022

florio HAEMO App Disclaimer:

florio HAEMO не предоставя медицински съвети. florio HAEMO е предназначен за наблюдение на терапията при хемофилия. florio HAEMO се състои от приложението florio HAEMO и таблото за управление florio HAEMO.

Информацията за пациента може да бъде записана от пациента или неговите болногледачи и да бъде споделена между потребителя и неговия здравен специалист чрез таблото за управление на florio HAEMO, преди медицински консултации, за да се улесни планирането на грижите и евентуалното коригиране на лечението.

Мониторингът позволява на пациентите и/или болногледачите да: 

  1. А) записват и показват събития с хемофилията (например инжекции, кървене, благосъстояние, болка, физическа активност), и/или
  2. B) да преглеждат изчислените нива на фактор. 

Очакваните потребители са пациенти с диагноза хемофилия и/или техните съответни болногледачи (приложение florio HAEMO) и здравни специалисти (таблото за управление florio HAEMO). Съществуват известни противопоказания за пациентите 

  1. А) пациенти, диагностицирани с настоящ инхибитор на фактор VIII или фактор IX и/или 
  2. Б) използване на не-факторни заместващи терапии.