Живот отвъд хемофилията

Приложението florio HAEMO Ви дава възможност да се осведомявате за личното си състояние, като съчетава информация, свързана с хемофилията, и данни за ориентировъчното ниво на плазмения фактор в реално време*, за да прогнозирате, планирате и живеете живота си с хемофилията.


Живот отвъд хемофилията

Приложението florio HAEMO Ви дава възможност да се осведомявате за личното си състояние, като съчетава информация, свързана с хемофилията, и данни за ориентировъчното ниво на плазмения фактор в реално време*, за да прогнозирате, планирате и живеете живота си с хемофилията.

Active confidence
Support meaningful discussions
научете повече
научете повече