Underlättar livet bortom hemofili

florio HAEMO-appen ger dig koll på hemofilirelaterad information och uppskattade faktornivåer i realtid* för att hjälpa dig att förutse och planera din vardag.


Underlättar livet bortom hemofili

florio HAEMO-appen ger dig koll på hemofilirelaterad information och uppskattade faktornivåer i realtid* för att hjälpa dig att förutse och planera din vardag.

Active confidence
Support meaningful discussions
Läs mer
Läs mer