Underlättar livet bortom hemofili

Om florio HAEMO

florio HAEMO-appen är avsedd för personer med hemofili som behandlas profylaktiskt med faktorkoncentrat. Appen ger individuell information om till exempel uppskattad faktornivå i plasma.

Genom att följa injektioner, blödningar, smärta, aktiviteter och välbefinnande kan patienten använda den samlade informationen för att planera sin vardag.

florio HAEMO översiktssida ger sjukvårdspersonalen tillgång till patientens registrerade data i realtid, vilket ger information om hur det går för patienten – ett stöd inför samtal vid läkarbesöken och ett kompletterande beslutsstöd för behandlingsplanen.

Florio all devices

Om florio HAEMO

florio HAEMO-appen är avsedd för personer med hemofili som behandlas profylaktiskt med faktorkoncentrat. Appen ger individuell information om till exempel uppskattad faktornivå i plasma.

Genom att följa injektioner, blödningar, smärta, aktiviteter och välbefinnande kan patienten använda den samlade informationen för att planera sin vardag.

florio HAEMO översiktssida ger sjukvårdspersonalen tillgång till patientens registrerade data i realtid, vilket ger information om hur det går för patienten – ett stöd inför samtal vid läkarbesöken och ett kompletterande beslutsstöd för behandlingsplanen.

Jag är en person med hemofili

Hur florio HAEMO passar just dig.

LÄR DIG MER

Jag är vårdpersonal

Hur florio HAEMO kan stödja dig och dina patienter.

LÄR DIG MER

Jag är en person med hemofili

Hur florio HAEMO passar just dig.

LÄR DIG MER

Jag är vårdpersonal

Hur florio HAEMO kan stödja dig och dina patienter.

LÄR DIG MER

Vill du veta mer?

Sänd oss ett e-postmeddelande. Vi vill gärna höra från dig.

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Sänd oss ett e-postmeddelande. Vi vill gärna höra från dig.

Kontakta oss