Живот отвъд хемофилията

За florio HAEMO

Приложението florio HAEMO дава възможност на хората с хемофилия на профилактично лечение да получат важна лична информация, включително за ориентировъчното ниво на плазмения фактор.

С предлаганата възможност за проследяване на инжекциите, кървенето, болката, дейностите и благосъстоянието, потребителите могат да направят информиран личен избор как да планират ежедневието си.

Информационният панел на Florio предоставя на медицинските екипи достъп в реално време до данните на пациентите и допълнителна информация за напредъка. С нея се подпомага съдържателното обсъждане, включително на плана за лечение и полагане на грижи.

Florio all devices

За florio HAEMO

Приложението florio HAEMO дава възможност на хората с хемофилия на профилактично лечение да получат важна лична информация, включително за ориентировъчното ниво на плазмения фактор.

С предлаганата възможност за проследяване на инжекциите, кървенето, болката, дейностите и благосъстоянието, потребителите могат да направят информиран личен избор как да планират ежедневието си.

Информационният панел на Florio предоставя на медицинските екипи достъп в реално време до данните на пациентите и допълнителна информация за напредъка. С нея се подпомага съдържателното обсъждане, включително на плана за лечение и полагане на грижи.

Имам хемофилия

Защо florio HAEMO е точно за Вас?

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Медицински специалист съм

Как florio HAEMO може да помогне на Вас и Вашите пациенти?

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Имам хемофилия

Защо florio HAEMO е точно за Вас?

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Медицински специалист съм

Как florio HAEMO може да помогне на Вас и Вашите пациенти?

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Искате ли да научите повече?

Пишете ни. Ще се радваме.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Искате ли да научите повече?

Пишете ни. Ще се радваме.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС