florio HAEMO за медицински специалисти

Платформата florio HAEMO позволява на здравните специалисти, лекуващи пациенти с хемофилия, да вземат информирани решения. Данните от информационния панел на Florio могат да спомогнат за изработването на план за персонализирани грижи и да служат като отправна точка за възможни корекции на лечението.

florio HAEMO for healthcare teams

Платформата florio HAEMO позволява на здравните специалисти, лекуващи пациенти с хемофилия, да вземат информирани решения. Данните от информационния панел на Florio могат да спомогнат за изработването на план за персонализирани грижи и да служат като отправна точка за възможни корекции на лечението.

Actively aware
Data-driven decisions
Support meaningful discussions
Support meaningful discussions
научете повече
Support meaningful discussions
научете повече