Plnohodnotný život s hemofíliou

Aplikácia florio HAEMO vám poskytuje osobný prehľad, ktorý kombinuje informácie súvisiace s hemofíliou a výpočtom hladiny faktora* v reálnom čase, aby ste mohli predvídať, plánovať a žiť svoj život s hemofíliou.


Plnohodnotný život s hemofíliou

Aplikácia florio HAEMO vám poskytuje osobný prehľad, ktorý kombinuje informácie súvisiace s hemofíliou a výpočtom hladiny faktora* v reálnom čase, aby ste mohli predvídať, plánovať a žiť svoj život s hemofíliou.

Active confidence
Support meaningful discussions
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie