Zrieknutie zodpovednosti

Last update: 23. April 2022

florio HAEMO App Disclaimer:

Platforma florio HAEMO neposkytuje zdravotnícke poradenstvo. Platforma florio HAEMO je určená na monitorovanie liečby hemofílie. Platforma florio HAEMO pozostáva z aplikácie florio HAEMO a webového rozhrania florio HAEMO Dashboard.

Informácie o pacientovi môže zaznamenať pacient alebo opatrovatelia a pred zdravotnými návštevami sa môžu zdieľať medzi používateľom a jeho poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pomocou webového rozhrania florio HAEMO Dashboard, aby sa uľahčilo plánovanie starostlivosti a potenciálna úprava liečby.

Monitorovanie umožňuje pacientom a/alebo opatrovateľom: 

  1. A) zaznamenať a zobraziť udalosti spojené s hemofíliou (napr. injekcie, krvácania, pocit zdravia, bolesť a fyzická aktivita) a/alebo
  2. B) prezerať odhadované hladiny faktorov. 

Určení používatelia sú pacienti s diagnózou hemofílie a/alebo ich príslušní opatrovatelia (aplikácia florio HAEMO) a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (webové rozhranie florio HAEMO Dashboard). Známe kontraindikácie existujú u pacientov 

  1. A) s diagnózou prítomného inhibítoru faktoru VIII alebo faktoru IX a/alebo 
  2. B) pacientov užívajúcich nahradzovacie liečby bez faktoru.