Ansvarsfraskrivelse 

Last update: 23. April 2022

florio HAEMO App Disclaimer:

florio HAEMO gir ingen medisinske råd. florio HAEMO er utviklet som et overvåkingsverktøy for hemofilibehandling. florio HAEMO består av florio HAEMO-appen og florio HAEMO-dashbordet.  

Pasienten eller pasientens omsorgspersoner legger inn pasientopplysninger som bruker og helsepersonell kan få tilgang til via florio HAEMO-dashbordet i forkant av legetimer. Dermed blir det lettere å planlegge pleietilbudet og eventuelt justere behandlingen.  

Overvåking gir pasienter og/eller omsorgspersoner muligheten til å  

  1. A) registrere og vise hemofilirelaterte hendelser (f.eks. injeksjoner, blødninger, allmenntilstand, smerter, fysisk aktivitet) og/eller 
  2. B) vise estimerte faktornivåer.   

Tiltenkte brukere er pasienter med en hemofilidiagnose og/eller deres respektive omsorgspersoner (florio HAEMO-appen) og helsepersonell (florio HAEMO-dashbordet). Det finnes kjente kontraindikasjoner for pasienter  

  1. A) som er diagnostisert med en eksisterende faktor VIII- eller faktor IX-inhibitor, og/eller   
  2. B) som bruker ikke-faktorerstatningsterapier.