florio HAEMO for helsepersonell

florio HAEMO gjør det mulig for helsepersonell å få tilgang til digital informasjon. Den samlede informasjonen på florio HAEMO oversiktsside kan bidra til en individualisert behandlingsplan og fungere som en kompletterende beslutningsstøtte ved eventuell justering av behandlingen.

florio HAEMO for healthcare teams

florio HAEMO gjør det mulig for helsepersonell å få tilgang til digital informasjon. Den samlede informasjonen på florio HAEMO oversiktsside kan bidra til en individualisert behandlingsplan og fungere som en kompletterende beslutningsstøtte ved eventuell justering av behandlingen.

Actively aware
Data-driven decisions
Support meaningful discussions
Support meaningful discussions
Finn ut mer
Support meaningful discussions
Finn ut mer