florio HAEMO dla pracowników służby zdrowia

Platforma florio HAEMO umożliwia wgląd do bazy danych lekarzom leczących pacjentów z hemofilią. Łączne zebranie danych uzyskanych dzięki panelowi florio HAEMO może być pomocne przy indywidualnym planowaniu opieki medycznej i informować o ewentualnych zmianach w leczeniu.

florio HAEMO for healthcare teams

Platforma florio HAEMO umożliwia wgląd do bazy danych lekarzom leczących pacjentów z hemofilią. Łączne zebranie danych uzyskanych dzięki panelowi florio HAEMO może być pomocne przy indywidualnym planowaniu opieki medycznej i informować o ewentualnych zmianach w leczeniu.

Actively aware
Data-driven decisions
Support meaningful discussions
Support meaningful discussions
Dowiedz się więcej
Support meaningful discussions
Dowiedz się więcej