Lahtiütlemisklausel

Last update: 23. April 2022

florio HAEMO App Disclaimer:

florio HAEMO ei anna meditsiinialast nõu. florio HAEMO on mõeldud hemofiilia ravi jälgimiseks. florio HAEMO osadeks on HAEMO rakendus ja florio HAEMO esipaneel.

Patsiendi infot saavad salvestada patsient või tema hooldajad ning jagada patsiendi ja tema tervishoiuteenuse pakkuja vahel florio HAEMO juhtpaneeli kaudu enne meditsiinilisi konsultatsioone, et parandada ravi planeerimist ja vajaduse korral ravi kohandamist.

Jälgimine võimaldab patsiendil ja/või hooldajal teha järgmist: 

  1. A) salvestada ja kuvada hemofiiliaga seotud sündmusi (nt süstid, verejooksud, heaolu, valu, kehaline aktiivsus); ja/või
  2. B) vaadata hinnangulisi faktoritasemeid. 

Sihtkasutajad on patsiendid, kellel on diagnoositud hemofiilia, ja/või nende vastavad hooldajad (florio HAEMO rakendus) ja tervishoiutöötajad (florio HAEMO juhtpaneel). Teadaolevad vastunäidustused on patsientidel, 

  1. A) kellel on diagnoositud VIII või IX hüübimisfaktori inhibiitor ja/või 
  2. B) kes ei kasuta hüübimisfaktori asendusravi.