Exonerare de răspundere

Last update: 23. April 2022

florio HAEMO App Disclaimer:

florio HAEMO nu oferă sfaturi medicale. florio HAEMO este destinat monitorizării terapiei pentru hemofilie. florio HAEMO este format din aplicația florio HAEMO și din panoul de control florio HAEMO.

Informațiile despre pacient pot fi înregistrate de pacient sau de persoanele care îl îngrijesc și pot fi partajate între utilizator și furnizorul de servicii medicale prin intermediul panoului de control florio HAEMO, înainte de consultațiile medicale, pentru a facilita planificarea îngrijirii și o eventuală ajustare a tratamentului.

Monitorizarea le permite pacienților și/sau persoanelor care îi îngrijesc: 

  1. A) să înregistreze și să afișeze evenimentele legate de hemofilie (de ex. injecții, hemoragii, stare de bine, durere și activitate fizică) și/sau
  2. B) să vizualizeze nivelurile estimate ale factorului. 

Utilizatorii avuți în vedere sunt pacienții diagnosticați cu hemofilie și/sau persoanele care îi îngrijesc (aplicația florio HAEMO) și furnizorii de servicii medicale (panoul de control florio HAEMO). Există contraindicații cunoscute pentru pacienții: 

  1. A) care prezintă inhibitori actuali ai factorului VIII sau factorului IX și/sau 
  2. B) care utilizează terapii de substituție fără factor.