Ansvarsfraskrivelse

Last update: 23. April 2022

florio HAEMO App Disclaimer:

florio HAEMO yder ikke lægelig rådgivning. florio HAEMO er beregnet til at overvåge hæmofili-behandling. florio HAEMO består af florio HAEMO-appen og florio HAEMO-dashboardet.

Patientoplysninger kan registreres af patienten eller af plejepersonerne og deles mellem brugeren og lægen via florio HAEMO-dashboardet forud for lægekonsultationer for at lette planlægning af behandlingen og eventuel behandlingsjustering.

Overvågning giver patienter og/eller plejepersoner mulighed for: 

  1. A) at registrere og vise hæmofilirelaterede hændelser (f.eks. injektioner, blødninger, velbefindende, smerte og fysisk aktivitet) og/eller
  2. B) at se estimerede faktorniveauer 

De tilsigtede brugere er patienter, som er diagnosticeret med hæmofili, og/eller deres respektive plejepersoner (florio HAEMO-app) og professionelle sundhedsmedarbejdere (florio HAEMO-dashboard). Kendte kontraindikationer eksisterer for patienter, som 

  1. A) er diagnosticeret med en aktuel faktor VIII- eller factor IX-inhibitor og/eller 
  2. B) anvender ikke-faktor-erstatningsbehandlinger.