Odmítnutí odpovědnosti

Last update: 23. April 2022

florio HAEMO App Disclaimer:

Zdravotnický prostředek florio HAEMO neposkytuje lékařskou radu. Software florio HAEMO je určen k monitorování léčby hemofilie. Software florio HAEMO se skládá z aplikace florio HAEMO a řídicího panelu florio HAEMO.

Informace o pacientovi může zaznamenávat pacient nebo jeho pečovatel a mohou být sdíleny mezi pacientem a jeho zdravotníkem prostřednictvím řídicího panelu florio HAEMO před lékařskými konzultacemi, aby se usnadnilo plánování péče a potenciálních úprav léčby.

Monitorování dovoluje pacientům a/nebo pečovatelům: 

  1. A) zaznamenávat a zobrazovat příhody související s hemofilií (např. injekce, krvácení, celkový stav, bolest, tělesnou aktivitu) a/nebo
  2. B) zobrazovat odhadované úrovně faktoru. 

Určenými uživateli jsou pacienti s diagnostikovanou hemofilií a/nebo jejich pečovatelé (aplikace florio HAEMO) a zdravotníci (řídicí panel florio HAEMO). Existují známé kontraindikace pro pacienty, 

  1. A) kterým byl diagnostikován současný inhibitor faktoru VIII nebo faktoru IX a/nebo 
  2. B) používající jiné léčby než náhradu koagulačního faktoru.