Afwijzing van aansprakelijkheid

Last update: 23. April 2022

florio HAEMO App Disclaimer:

florio HAEMO biedt geen medisch advies. florio HAEMO is bedoeld voor de monitoring van de hemofilietherapie. florio HAEMO bestaat uit de florio HAEMO App en het florio HAEMO Dashboard.

Informatie voor de patiënt kan geregistreerd worden door de patiënten of hun verzorgers en tussen de gebruikers en de zorgverstrekkers gedeeld worden via het florio HAEMO Dashboard, als voorbereiding op medische consultaties, voor een betere zorgplanning en mogelijke aanpassingen van de behandeling.

Met een monitoring kunnen patiënten en/of verzorgers: 

  1. A) aan hemofilie gerelateerde voorvallen registreren en weergeven (bv. injecties, bloedingen, welzijn, pijn en lichaamsbeweging) en/of
  2. B) geschatte factorniveaus weergeven. 

De bedoelde gebruikers zijn patiënten met een diagnose van hemofilie en/of hun respectieve verzorgers (florio HAEMO App) en zorgverstrekkers (florio HAEMO Dashboard). Er zijn contra-indicaties bekend voor patiënten 

  1. A) met een diagnose van een aanwezige remmer van factor VIII of factor IX en/of 
  2. B) die niet-factorsuppletietherapieën gebruiken.