Izjava o omejitvi odgovornosti

Last update: 23. April 2022

florio HAEMO App Disclaimer:

Platforma florio HAEMO ne nudi zdravniških nasvetov. Platforma florio HAEMO je namenjena spremljanju zdravljenja hemofilije. Platformo florio HAEMO sestavljata aplikacija florio HAEMO in nadzorna plošča florio HAEMO.

Podatke bolnika lahko bolniki ali njihovi negovalci beležijo in jih dajo v skupno rabo z uporabnikom ali zdravstvenim delavcem prek nadzorne plošče florio HAEMO, in sicer pred zdravniškimi posvetovanji, za lažje načrtovanje oskrbe in morebitno prilagajanje zdravljenja.

Spremljanje omogoča bolnikom in/ali negovalcem, da: 

  1. A) beležijo in prikažejo dogodke, povezane s hemofilijo (npr. injekcije, krvavitve, dobro počutje, bolečina in telesna aktivnost) in/ali
  2. B) si ogledajo ocenjene ravni faktorja. 

Predvideni uporabniki so bolniki z diagnozo hemofilije in/ali njihovi negovalci (aplikacija florio HAEMO) in zdravstveni delavci (nadzorna plošča florio HAEMO). Obstajajo znane kontraindikacije za bolnike, 

  1. A) ki so diagnosticirani z obstoječim zaviralcem faktorja VIII ali faktorja IX in/ali 
  2. B) uporabljajo nefaktorske nadomestne terapije.