Wyłączenie odpowiedzialności

Last update: 23. April 2022

florio HAEMO App Disclaimer:

florio HAEMO nie zapewnia porad medycznych. Oprogramowanie florio HAEMO jest przeznaczone do monitorowania leczenia hemofilii. florio HAEMO składa się z aplikacji florio HAEMO i florio HAEMO Dashboard.

Informacje o pacjencie mogą być rejestrowane przez pacjenta lub jego opiekunów i udostępniane pomiędzy użytkownikiem a jego lekarzem za pośrednictwem florio HAEMO Dashboard, przed konsultacjami medycznymi, w celu ułatwienia planowania opieki i potencjalnego dostosowania leczenia.

Monitorowanie umożliwia pacjentom i/lub opiekunom: 

  1. A) rejestrowanie i wyświetlanie zdarzeń związanych z hemofilią (np. zastrzyków, krwawień, samopoczucia, bólu i aktywności fizycznej) i/lub
  2. B) wyświetlanie szacowanych poziomów czynnika krzepnięcia. 

Przewidzianymi użytkownikami są pacjenci z rozpoznaniem hemofilii i/lub ich opiekunowie (aplikacja florio HAEMO) i lekarze (florio HAEMO Dashboard). Znane przeciwwskazania istnieją dla pacjentów 

  1. A) z rozpoznaniem obecnego inhibitora czynnika VIII lub czynnika IX i/lub 
  2. B) stosujących terapie niesubstytucyjne.