florio HAEMO pro zdravotnické týmy

Platforma florio HAEMO přináší zdravotnickým týmům, které pečují o pacienty s hemofilií, nový vhled opírající se o data. Přehled na zobrazovacím panelu florio HAEMO může být přínosem při plánování personalizované péče a může iniciovat potenciální úpravu léčby.

florio HAEMO for healthcare teams

Platforma florio HAEMO přináší zdravotnickým týmům, které pečují o pacienty s hemofilií, nový vhled opírající se o data. Přehled na zobrazovacím panelu florio HAEMO může být přínosem při plánování personalizované péče a může iniciovat potenciální úpravu léčby.

Actively aware
Data-driven decisions
Support meaningful discussions
Support meaningful discussions
Další informace
Support meaningful discussions
Další informace