florio HAEMO för sjukvårdspersonalen

florio HAEMO gör det möjligt för sjukvårdspersonal att ta del av digital information. Den samlade informationen på florio HAEMO översiktssida kan bidra till en individualiserad behandlingsplan och fungera som ett kompletterande beslutsstöd vid eventuell justering av behandlingen.

florio HAEMO for healthcare teams

florio HAEMO gör det möjligt för sjukvårdspersonal att ta del av digital information. Den samlade informationen på florio HAEMO översiktssida kan bidra till en individualiserad behandlingsplan och fungera som ett kompletterande beslutsstöd vid eventuell justering av behandlingen.

Actively aware
Data-driven decisions
Support meaningful discussions
Support meaningful discussions
Läs mer
Support meaningful discussions
Läs mer