florio HAEMO pre lekárov

Platforma florio HAEMO umožňuje lekárom, ktorí sa starajú o pacientov s hemofíliou, získavať prehľad založený na údajoch. Prehľad získaný prostredníctvom prehľadu na obrazovke florio HAEMO Dashboard môže byť nápomocný pri personalizovanej starostlivosti a potenciálnych úpravách liečby.

florio HAEMO for healthcare teams

Platforma florio HAEMO umožňuje lekárom, ktorí sa starajú o pacientov s hemofíliou, získavať prehľad založený na údajoch. Prehľad získaný prostredníctvom prehľadu na obrazovke florio HAEMO Dashboard môže byť nápomocný pri personalizovanej starostlivosti a potenciálnych úpravách liečby.

Actively aware
Data-driven decisions
Support meaningful discussions
Support meaningful discussions
Ďalšie informácie
Support meaningful discussions
Ďalšie informácie