florio HAEMO za zdravstvene timove

Platforma florio HAEMO omogućuje uvid u podatke za zdravstvene timove koji liječe bolesnike s hemofilijom. Uvidi u florio HAEMO upravljačku ploču mogu pomoći u prilagođenom planiranju skrbi i informirati o mogućim prilagodbama liječenja.

florio HAEMO for healthcare teams

Platforma florio HAEMO omogućuje uvid u podatke za zdravstvene timove koji liječe bolesnike s hemofilijom. Uvidi u florio HAEMO upravljačku ploču mogu pomoći u prilagođenom planiranju skrbi i informirati o mogućim prilagodbama liječenja.

Actively aware
Data-driven decisions
Support meaningful discussions
Support meaningful discussions
Dozvědět se více
Support meaningful discussions
Dozvědět se více