Politică de confidențialitate pentru website-ul Florio

§ 1 Informații privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și datele de identificare ale furnizorului

(1) Protecția datelor este o preocupare importantă a Florio GmbH. Prin urmare, prelucrarea datelor clienților noștri se realizează exclusiv în conformitate cu reglementările aplicabile din domeniul protecției datelor (e.g., GDPR, BDSG-neu).

(2) În cele ce urmează vă informăm cu privire la colectarea datelor cu caracter personal în momentul utilizării website-ului. Datele cu caracter personal sunt toate informațiile legate de o persoană identificabilă sau identificată, e.g. nume, adrese, număr de telefon, conduita utilizatorului.

(3) Nu prelucrăm niciun fel de date cu caracter personal în momentul utilizării website-ului, cu excepția celor care sunt colectate din motive tehnice de către website în mod automat (a se vedea § 4).

(4) Conform articolului 4 Secțiunea 7 GDPR, entitatea responsabilă este Florio GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22, 80807 München, Germania.

§ 2 Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare a acestora

(1) Vă vom informa, la cerere, în scris, în conformitate cu legea aplicabilă, dacă și ce date cu caracter personal stocăm. Aveți dreptul să solicitați rectificarea oricăror date incorecte și, luând în considerare scopurile prelucrării, să solicitați completarea datelor incomplete.

(2) Aveți, de asemenea, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, cu condiția aplicării premiselor statutare. De asemenea, aveți dreptul să primiți datele furnizate de dumneavoastră în format structurat, utilizat în mod obișnuit și prelucrabil electronic. În același timp, puteți ridica obiecții cu privire la orice prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi.

(3) În cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră în baza consimțământului acordat anterior retragerii acestui consimțământ.

(4) De asemenea, sub rezerva prevederilor statutare, aveți dreptul, dacă există motive justificate, să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră. Vom stoca informațiile dumneavoastră doar pe perioada necesară pentru a atinge scopurile evidențiate în această Politică de confidențialitate sau pe perioada cu privire la care v-ați dat consimțământul separat. După expirarea perioadei de stocare corespunzătoare, în special atunci când relația de utilizare cu dumneavoastră s-a încheiat, vă vom șterge datele în conformitate cu procedurile noastre generale de ștergere, cu excepția cazului în care obligațiile de retenție statutare (în special în baza prevederilor legale comerciale și fiscale) interzic acest lucru sau este necesară o stocare prelungită într-un caz specific individual în scopul intereselor noastre legitime (interesul în îndeplinirea obligațiilor noastre legale și necesitatea prelucrării datelor pentru inițierea, exercitarea sau apărarea acțiunilor legale). În plus, vom șterge aceste date în cazul în care prelucrarea a fost neconformă din motive necunoscute nouă sau dacă v-ați opus prelucrării și nu există interese legitime imperative pentru prelucrare. Datele dumneavoastră vor fi șterse și dacă suntem obligați din punct de vedere legal să facem acest lucru. Societatea noastră a implementat, de asemenea, măsuri tehnice de informare a tuturor destinatarilor datelor dumneavoastră cu privire la cererea dumneavoastră de ștergere sau corectare. Aceasta se aplică doar în cazul în care am divulgat sau am făcut publice aceste date. Toate link-urile, copiile și replicile datelor dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse.

(5) Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor în orice moment folosind datele de contact de mai jos:

 
Florio GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22
80807 München  
Germania

(6) Fără a aduce atingere oricăror alte remedii, aveți, de asemenea, dreptul să depuneți în orice moment o reclamație la o autoritate de supraveghere, de exemplu în țara dumneavoastră de origine.

Autoritatea de supraveghere responsabilă pentru societatea noastră este:

Landesamt für Datenschutzaufsicht (Autoritatea Regională pentru Supravegherea Protecției Datelor), Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach, Germania Web: http://www.lda.bayern.de

(7) Toate cererile de informații, solicitările de divulgare, cererile de ștergere sau obiecțiile cu privire la prelucrarea datelor trebuie trimise prin e-mail la privacy@florio.app sau la adresa menționată la § 1 (3).

§ 3 Securitatea datelor

Luăm măsuri rezonabile pentru a vă proteja datele împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, accesului neautorizat, divulgării, modificării sau distrugerii prin adoptarea măsurilor de securitate necesare care asigură protecția standard în industrie.

§ 4 Date de protocol

(1) Atunci când utilizați website-ul, noi nu colectăm niciun fel de date cu caracter personal, cu excepția datelor pe care motorul dumneavoastră de căutare le transmite în mod automat serverului web al societății noastre din motive tehnice (denumite în continuare „datele de protocol”) și pe care societatea noastră le înregistrează în fișierele-jurnal pentru a vă permite să vizitați website-ul.

Acestea sunt:

• IP address;

• URL of the referring website;

• Date and time of access;

• File accessed;

• Domain name of the Internet Access Provider;

• Content of the request (concrete page);

• Access status/HTTP status code;

• Amount of data transferred in each case;

• Website sending the request;

• Browser type and version;

• Operating system and its interface;

• Language and version of the browser software.

(2) Acestea sunt simple informații care nu ne permit să tragem niciun fel de concluzii cu privire la persoana fizică. Datele de protocol sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a afișa în mod corect conținutul website-ului solicitat de dumneavoastră și sunt obligatorii atunci când se utilizează ofertele de pe internet. Datele-jurnal sunt evaluate exclusiv în scopuri statistice pentru a optimiza prezența pe internet a societății noastre și tehnologia din spatele acesteia și sunt șterse ulterior.

(3) Datele de protocol sunt stocate separat de alte date care sunt colectate de societatea noastră în cursul utilizării.

§ 5 Cookie-uri

(1) La fel ca multe alte website-uri, și societatea noastră folosește așa-numitele „cookie-uri”. Cookie-urile sunt fișiere-text mici care sunt transferate către hard drive-ul dumneavoastră de pe server-ul unui website. Prin intermediul acestora, societatea noastră primește în mod automat anumite date precum adresa IP, motorul de căutare utilizat, sistemul de operare instalat pe computerul dumneavoastră și conexiunea dumneavoastră la internet. Pentru informații suplimentare cu privire la utilizarea de către noi a cookie-urilor, vă rugăm să consultați Politica privind Cookie-urile.

(2) Website-ul societății noastre poate fi vizitat și fără cookie-uri. Motoarele de căutare pe internet sunt în general setate să accepte cookie-uri. Puteți dezactiva utilizarea cookie-urilor în orice moment din setările motorului dumneavoastră de căutare. În cazul în care cookie-urile sunt dezactivate, este posibil ca funcțiile individuale ale website-ului societății noastre să nu mai funcționeze.

§ 6 Scopul prelucrării datelor

(1) Datele cu caracter personal menționate mai sus (a se vedea § 1 (3)) vor fi prelucrate de noi, în cazul în care le furnizați, în următoarele scopuri:

• To improve our level of service

• To comply with local laws, for example to establish, exercise or defend legal claims

• For our own administrative and quality assurance purposes

• For other purposes that may be detailed on the website or mobile application or otherwise agreed between us

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopul exclusiv de a atinge scopurile susmenționate. Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing, cu excepția cazului în care v-ați dat acordul în mod explicit. Baza legală pentru prelucrarea datelor este – cu excepția cazului în care se precizează în mod explicit altceva – articolul 6 (1) (b) și (f) din Regulamentul General pentru Protecția Datelor (Datenschutzgrundverordnung, GDPR) sau acordul dumneavoastră explicit furnizat conform articolului 6 (1) (a) din Regulamentul General pentru Protecția Datelor.

(3) În cazul în care datele de mai sus urmează să fie prelucrate în alt scop decât scopul inițial al colectării, veți fi informat cu privire la această prelucrare ulterioară. Astfel aveți oportunitatea să ridicați obiecții cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră în alt scop.

§ 7 Partajarea datelor

(1) Toate datele pe care ni le trimiteți vor fi tratate drept confidențiale. Nici nu vom vinde datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, nici nu le vom utiliza în orice alt mod în scopuri comerciale.

(2) Ca principiu, datele dumneavoastră nu vor fi puse la dispoziția terților pentru utilizare, cu excepția cazului în care v-ați oferit consimțământul sau avem dreptul și/sau obligația legală de a transmite aceste date.

(3) Transmitem date cu caracter personal către instanțe, autorități fiscale, autorități de supraveghere în măsura în care acest lucru este permis și necesar din punct de vedere legal pentru a respecta legislația aplicabilă și pentru a iniția, exercita și apăra acțiunile legale. Vom lua toate măsurile pentru a asigura garanțiile adecvate și rezonabile în vederea protejării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

§ 8 Perioada de stocare

(1) Website-ul nostru folosește Google Analytics. Trebuie să furnizați acordul dumneavoastră prin intermediul alegerii și exprimării acordului cu privire la utilizarea Google Analytics. Puteți ridica obiecții cu privire la colectarea și stocarea datelor de către Google Analytics în orice moment cu efect pe viitor. Revocarea trebuie trimisă la privacy@florio.app.

§ 9 Utilizarea Google Analytics

(1) Website-ul nostru folosește Google Analytics. Trebuie să furnizați acordul dumneavoastră prin intermediul alegerii și exprimării acordului cu privire la utilizarea Google Analytics. Puteți ridica obiecții cu privire la colectarea și stocarea datelor de către Google Analytics în orice moment cu efect pe viitor. Revocarea trebuie trimisă la privacy@florio.app.

(2) Societatea noastră utilizează serviciul Google Analytics pentru a colecta date privind utilizarea și crea profiluri ale utilizatorilor. Informațiile privind utilizarea website-ului societății sunt transmise către serverele Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, în SUA, evaluate și transmise exclusiv către societatea noastră ca date cumulative care exprimă tendințele în ceea ce privește utilizarea generală a website-ului. Google va folosi aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a website-ului, compilând rapoartele cu privire la activitatea de pe website pentru operatorii website-ului și furnizând alte servicii legate de activitatea de pe website și utilizarea internetului.

(3) Google poate, de asemenea, să transfere aceste informații către terți în cazurile în care legea îi impune să facă acest lucru sau în cazul în care terții respectivi prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu nicio altă dată deținută de Google. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor prin selectarea setărilor adecvate în motorul dumneavoastră de căutare, cu toate acestea, vă rugăm să țineți cont că, în cazul în care faceți acest

(4) Puteți găsi informații suplimentare privind Google Analytics și protecția datelor aici: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.