За нас

Florio GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22
80807 Мюнхен, Германия

Тел.: +49 89 321 977 090
Email: info[@]florio.com

Упълномощени представители:
Managing Directors: Dr. Katharina Steinitz-Trost, Dr. Uwe Fröhlich, Torbjörn Hallberg, Karl Henrik Stenqvist

Търговски регистър: Мюнхен HRB 249347
Идентификационен номер по ДДС: DE327229463

Компетентен орган:
Regierung der Oberpfalz,
Gewerbeaufsichtsamt, Dezernat 4, Kompetenzzentrum Marktüberwachung
Ägidienplatz 2, 93047 Regensburg

Ако имате въпроси относно нашия уебсайт, моля, свържете се с нас.

Apple, логото на Apple, APP Store, Apple Watch, iPad, IPhone са търговски марки на Епъл Инк. [Apple Inc.].
Google Play, логото на Google Play и Google Fit са търговски марки на Гугъл ЕлЕлСи [Google LLC].

App features shown are for illustrative purposes only and may change. App Version 1.8, Date of preparation: December 2020.

© 2023 Florio GmbH | Florio GmbH е законният производител на florio HAEMO. florio® е регистрирана търговска марка на Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). Всички права запазени.